Film især til forældre til (kommende) gymnasieelever

Inspirationsfilm målrettet forældre til unge over 15 år.

Filmen ‘Eksamen i alkoholdning’ viser gode erfaringer fra forældre til elever i 3.g, der har lavet aftaler om alkohol og fester med deres børn igennem gymnasietiden.

Filmen kan f.eks. bruges af forældre, skoleledere, lærere, SSP’ere m.fl. i forbindelse med arrangementer, hvor alkohol er på dagsorden blandt forældre til ældre teenagere f.eks. i gymnasieregi.

Filmen budskab er, at man som forælder stadig har indflydelse på sit barns alkoholvaner, selvom han eller hun er startet i gymnasiet, og at de fleste unge faktisk ikke har noget imod, at deres forældre blander sig i deres alkoholforbrug.

Se filmen her

Filmen er lavet med støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Inspirationsmateriale til forældremøder

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING er et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse. Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner og giver inspiration til at tage stilling, tale med sit barn om alkohol og lave aftaler enten individuelt eller på klasseniveau. Over halvdelen af danske unge har prøvet at drikke som 14-årige. Det er derfor en god idé at tale om alkohol på forældremøder fra 7. klasse, men det er aldrig for sent at tage emnet op.

Inspirationsmaterialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, og består af en række elementer, som enten samlet eller særskilt kan benyttes af undervisere til forældremøder eller lignende, hvor unge og alkohol er på dagsordenen blandt forældre.

”Dette materiale må absolut downloades på alle skoler. Det tager fat om et vigtigt og svært emne uden fordømmelse og formaninger" - Folkeskolen.dk  

Hent alle materialer samlet

− Skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

− En kort film: DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING
− PowerPoint-præsentation om forældre, unge og alkohol
− Debat- og dilemmakort
− Skabelon til klassens fælles alkoholaftale
− Et faktaark om unge og alkohol

Hent zip-fil med alle materialer

Hent materialer

Film

Filmen DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING giver information om unge og alkohol og viser, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner samt giver gode råd til handlemuligheder, når det kommer til unge og alkohol. Varighed: (03.22 min.)

Hent filmen

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentationen indeholder et færdiglavet oplæg om unge og alkohol samt viden om forældres indflydelse. Som underviser kan du let tilpasse oplægget dit publikum og afholde det til forældremøder eller lignende, hvor unge og alkohol er på dagsordenen. Her kan du hente oplægget som PDF-fil

Hent PDF-præsentation

Hvis du skal ændre i præsentationen, findes PowerPoint-versionen i den samlede materialepakke, som kan hentes øverst på siden.

Lærer-vejledning

Som underviser kan du bruge materialet DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING enten i samlet form eller som enkelte dele, som det passer dig. I lærer-vejledningen kan du få hjælp og inspiration til at bruge materialet.

Hent lærervejledning

Debat- og dilemmakort

Debat- og dilemmakortene indeholder relevante spørgsmål og dilemmaer om unge og alkohol. Kortene kan være med til at starte en god debat og dialog blandt forældrene til et forældremøde og bruges til at afklare holdninger og forventninger i forældregruppen.

Hent debat- og dilemmakort

Faktaark

Faktaarket indeholder relevante facts om unge og alkohol og kan supplere PowerPoint-præsentationen. Print og del ud på forældremødet.

Hent faktaark

Word-skabeloner

Klassens fælles alkoholaftale

Hvis der blandt klassens forældre er stemning for at lave en fælles alkoholaftale, gør skabelonen det nemt at vælge punkter til og fra alt efter, hvad der kan opnås enighed om. Alkoholaftalen kan med fordel indgås i fællesskab mellem forældre og elever.

Hent alkoholaftale

Invitation til forældremøde

En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol. Skabelonen kan bruges elektronisk eller i printet form, når du som underviser skal indkalde en klasses forældre
til et forældremøde, hvor I skal tale om unge og alkohol.

Hent invitation

Undervisningsmateriale - OM ALKOHOL

Hent det gratis tværfaglige undervisningsmateriale OM ALKOHOL til elever i 7.-9. klasse.

OM ALKOHOL tager eleverne med på en rejse, der giver indsigt i relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. Materialet er bygget op omkring fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Det skaber en ramme for fordybelse, engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online på www.OMALKOHOL.dk, hvor materialet også kan downloades gratis.

"Materialet skal på det varmeste anbefales"

Materialet er tværfagligt, engagerende og vigtigt og gør brug af interaktive medier og nutidige pædagogiske principper - helt uden formaninger.*