FAKTA OM ALKOHOL

Det nytter at lave aftaler

De fleste forældre går i dialog med deres barn om alkohol - og det er rigtig godt. Men det er også vigtigt at få lavet konkrete aftaler om alkohol. Undersøgelser viser  at unge, der har aftaler med deres forældre om deres alkoholforbrug, drikker mindre end unge, som ikke har. Unge overholder som oftest også de indgåede aftaler. Tre ud af fire unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, overholder for det meste eller altid aftalerne. 

Et stort alkoholindtag kan have store konsekvenser

Et stort alkoholindtag øger på kort sigt risikoen for fx fx nedsat indlæringsevne, ulykker, vold og usikker sex. Alkoholrelaterede skader pådrages særligt af unge , og hvert år har 1.400 unge i alderen 15-19 år kontakt med sygehuset pga. alkohol – og størstedelen af kontakterne handler om alkoholforgiftning og alkoholberuselse.

Danmark er det europæiske land, hvor unge drikker sig oftest fulde

Danske unge har europarekord i fuldskab. 40 % af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den sidste måned – det er mere end i noget andet europæisk land, hvor den tilsvarende gennemsnitlige andel er 13 %

Kan man sige "nej tak" til alkohol?

Det kan være rigtig svært for unge at sige "nej tak" til alkohol, når vennerne presser. Alkohol bliver ofte adgangsbillet og omdrejningspunkt for sociale relationer for unge. Derfor kan det være svært at takke nej, når vennerne presser; for takker man nej til rusen, vender man fællesskabet ryggen.

59 % af 15-25-årige har én eller flere gange oplevet, at deres venner har forsøgt at få dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til