Test din alkoholviden

Hvad ved du egentlig om unge og alkohol?

Drikker de unge mere i dag end tidligere? Hvornår er man gammel nok til at købe alkohol? Tag testen og find ud af, hvor meget du ved om unge og alkohol.

Spørgsmål 1/9

6 ud af 10 danske unge tror, at deres jævnaldrende drikker mere end dem selv.SANDT: Denne misforståelse kan være med til at øge unges alkoholforbrug, fordi man gerne vil være på niveau med vennerne.

Spørgsmål 2/9

Unge vil gerne have, at forældrene blander sig i deres alkoholforbrug   SANDT: Kun et fåtal af hjemmeboende unge på 15-25 år synes dårligt om, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner.

Spørgsmål 3/9

Hvert år får mindst 1.800 danskere kræft som følge af alkohol.SANDT: Det svarer til 5 % af alle kræfttilfælde (3 % blandt kvinder og 8 % blandt mænd).

Spørgsmål 4/9

Finske unge har europæisk ”rekord” i fuldskab.FALSK: Det er danske unge, der har europæisk ”rekord” i fuldskab.

Spørgsmål 5/9

I Danmark skal man være mindst 18 år for at købe alkohol i butikker. Man skal være fyldt 18 år for at købe alkohol på 16,5% eller derover i butikker.FALSK: I Danmark må man købe alkohol op til 16,5% i butikker, når man er fyldt 16 år.

Spørgsmål 6/9

Alkohol øger risikoen for brystkræft.SANDT: Risikoen for at få brystkræft stiger allerede ved et lavt forbrug af alkohol (ca. 1 genstand om dagen).

Spørgsmål 7/9

Danske unge drikker mere i dag end for 20 år siden.FALSK: Danske unge drikker mindre i dag end for 20 år siden.

Spørgsmål 8/9

Alkohol øger risikoen for mere end 60 forskellige sygdomme.SANDT: Alkohol øger risikoen for mere end 60 forskellige sygdomme, herunder kræft og hjertekarsygdomme.

Spørgsmål 9/9

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man maksimalt drikker 7 genstande på en aften.FALSK: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man stopper før 5 genstande ved samme lejlighed.

image/svg+xml
Din score:
0
9